Metal RFID TagsCác thông số, chú ý khi lựa chọn sử dụng:

   - Kích thước tag.
   - Chất liệu cần dán.
   - Khoảng cách đọc chip.
   - Dung lượng bộ nhớ chip.

Một vài loại tag phổ biến: