Local payment

Giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt là một thẻ lưu trữ giá trị trả trước có thể lưu trữ tiền, điểm, tiền thưởng, và các quyền lợi khác, mà các đơn vị triển khai có thể định nghĩa. Một thẻ không tiếp xúc duy nhất để được sử dụng trong nhiều ứng dụng giao thông công cộng, điểm bán lẻ, khu vui chơi giải trí, khu công nhiệp, bệnh viện, trường học ... . Chủ thẻ có thể nạp và thanh toán tiền cho hàng hóa và dịch vụ bằng thẻ tại các điểm thanh toán. Các đơn vị có thể đánh giá hiệu suất của mình thông qua một hệ thống giám sát toàn diện được cung cấp bởi Tuệ Minh. Giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng, mà còn cải thiện hiệu quả hoạt động và minh bạch cho các đơn vị triển khai giải pháp. Nó dễ dàng quản trị, hỗ trợ nhiều điểm thanh toán. Kết hợp với thẻ đồng thương hiệu, thẻ khách hàng thân thiết.

Các thành phần hệ thống

Tính an toàn hệ thống

Hệ thống quản lý khóa (KMS) sinh khóa nạp vào ví điện tử (E-Purse) và thẻ SAM (Security Access Modules). Tất cả các thiết bị thanh toán để tương tác với ví điện tử cần có SAM để thực hiện đảm bảo an ninh từ các chương trình ứng dụng.
Thẻ SAM được nạp ứng dụng bảo mật, các quá trình mã hóa, giải mã đều được thực hiện trong CPU của SAM (theo tiêu chuẩn ISO7816). Các khóa bảo mật độc lập với chương trình ứng dụng.
Các khóa bảo mật được sinh ngẫu nhiên bởi người vận hành, và nó được kiểm soát bởi nhiều người (mỗi người giữ 1 thành phần).
Nhiều khóa được tạo ra cho các mục đích khác nhau: xác thực ví điện tử, xác thực giao dịch.
Thuật toán xác thực 3DES: nhanh và an toàn.
Block2Line8
Block2Line9