RFID Paper Tags


Các thông số, chú ý khi lựa chọn sử dụng :

   - Kích thước tag.
   - Chất liệu giấy in.
   - Khoảng cách đọc chip.
   - Dung lượng bộ nhớ chip.


Một vài loại tag phổ biến: