Theo dõi các đối tượng khi qua cổng RFID

Với RFID gate/ RFID portal, bạn có thể theo dõi các mục khi chúng đi qua một điểm nhập cụ thể. Điều này cho phép bạn Check-In hoặc Check-Out thiết bị, theo dõi nhân viên khi họ đến và đi cũng như theo dõi các mặt hàng khi họ đi qua cửa bến xếp hàng.

Tính năng chung:

Thiết bị tự động Check-In/Check-Out
Theo dõi thời điểm đến/đi nhân viên
Theo dõi các mặt hàng khi chúng vào và rời khỏi bến xếp hàng
Theo dõi và cảnh báo âm thanh dựa trên lối thoát trái phép
Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng
Dữ liệu qua cổng: mã ID, mã cửa/cổng, thời gian . . .
Truyền thông tin thẻ vào cơ sở dữ liệu ODBC (Access, Oracle, MySQL, SQL Server và hơn thế nữa), Microsoft Excel hoặc tệp văn bản
Truyền dữ liệu từ nhiều vị trí RFID cố định