Kiểm kê kho tức thì với RFID

Thậm chí đã có hệ thống WMS quản lý kho hàng, việc lưu kho hàng hóa ngày càng nhiều, yêu cầu về hiệu quả và tính chính xác của công tác quản lý ngày càng cao khiến cho hệ thống WMS hiện tại chưa đủ tốt để quản lý hàng tồn kho khi sử dụng đầu đọc barcode.
Hệ thống UHF RFID là một giải pháp lý tưởng để tránh những nhược điểm và tăng chất lượng quản lý hàng tồn kho.

Điểm nổi bật giải pháp:

Theo dõi hàng tồn kho trong với bất kỳ kích thước kho nào.
Chu kỳ đếm toàn bộ hàng hóa trong vài giây.
Xác định các mục, đối tượng nằm trong sai vị trí.
Thiết lập, mở rộng Hệ thống RFID mà không cần lập trình.
Truyền thông tin thẻ tới cơ sở dữ liệu ODBC (Access, Oracle, MySQL, SQL Server và hơn thế nữa), Microsoft Excel hoặc tệp văn bản.
Truyền dữ liệu từ nhiều vị trí RFID cố định.
Tích hợp bất kỳ bản quét RFID nào đã thu được với Hệ thống kiểm kê và tài sản có sẵn của bạn.