Theo dõi sự kiện công ty với RFID

Bạn có một sự kiện công ty? Bạn có muốn theo dõi những người tham dự của mình khi họ di chuyển đến các Gian hàng Triển lãm Thương mại hoặc phòng ban Chức năng của Công ty không? Thực hiện việc này một cách thụ động bằng cách sử dụng Theo dõi sự kiện với RFID. Với Theo dõi người tham dự sự kiện với giải pháp RFID cho Người tham dự sự kiện, dễ dàng thiết lập giải pháp để theo dõi người tham dự của bạn dễ dàng và nhanh chóng. Giải pháp sẽ quét tất cả những người tham dự mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ nhân viên sự kiện.

Với Theo dõi người tham dự sự kiện bằng RFID, bạn có thể làm như sau:

Theo dõi tất cả những người tham dự khi họ điều hướng sự kiện của bạn.
Gắn ID thẻ, Tên đầu đọc, Tên Ăng-ten và các dấu Ngày / Giờ ở tất cả các vị trí cần thiết.
Quét thẻ RFID hoặc hoặc dây đeo tay (wristbands ) RFID bằng cổng hoặc máy quét RFID cố định.
Hạn chế sự can thiệp của nhân viên sự kiện. Tránh ùn tắc khi xếp hàng vào sự kiện.
Truyền tất cả thông tin người tham dự được thu thập vào bảng cơ sở dữ liệu, bảng tính hoặc tệp văn bản đã có từ trước.
Thiết lập Hệ thống RFID mà không cần lập trình.