Các thành phần hệ thống RFID:

Hệ thống RFID bao gồm các thành phần:

Thẻ, Tag:

Chứa chip RFID, dùng để gắn và định danh các thông tin tương ứng với đối tượng cần quản lý. Bộ nhớ chip lưu thông tin cần quản lý và lưu trữ.
Tag gồm các thành phần chính:
    Chip: (bộ nhớ của chip có thế chứa tới 96 bit đến 512 bit dữ liệu gấp 64 lần so với mã vạch) lưu trữ một số thứ tự duy nhất hoặc thông tin khác dựa trên loại thẻ: read-only, read-write...
    Antenna: được gắn với vi mạch truyền thông tin từ chip đến reader. Antenna có công suất càng lớn cho biết phạm vi đọc càng lớn

Máy in RFID:

Máy in RFID có chức năng chính:
    Ghi dữ liệu vào trong chip RFID (encoder)
    In dưc liệu lên thân thẻ (lable printer)
Với các loại thẻ tag khác nhau sẽ có các loại máy in tương ứng. Chia theo công xuất và khả năng in ấn chia là 3 loại:
    Máy in RFID công nghiệp: in công xuất lớn, liên tục
    Máy in RFID để bàn: Nhỏ gọn, phù hợp in công xuất nhỏ
    Máy in di động: Siêu nhỏ gọn, phù hợp kiểm kho, di động

Đầu đọc RFID cố định:

    Là các bộ điều khiển thu phát sóng tới các anten. Truyền năng lượng, data giữa anten và tag

Đầu đọc di động:

    Đầu đọc cầm tay - Mobile computer: đọc khi kiểm kê, di động