Giới thiệu chung về RFID

Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến, cho phép một thiết bị đọc thông tin chứa trong chip ở khoảng cách xa, không cần tiếp xúc trực tiếp, không thực hiện bất kì giao tiếp vật lý nào giữa hai vật không nhìn thấy. Công nghệ RFID cho ta phương pháp truyền, nhận dữ liệu từ một điếm đến một điểm khác.
Kỹ thuật RFID sử dụng truyền thông không dây trong dải tần sóng vô tuyến để truyền dữ liệu từ các tag (thẻ) đến các reader (bộ đọc).Tag có thể được đính kèm hoặc gắn vào đối tượng được nhận dạng chẳng hạn sản phẩm, hộp hoặc giá kệ. Bộ đọc quét dữ liệu của thẻ (tag) và gửi thông tin đến cơ sở dữ liệu có lưu trữ dữ liệu của thẻ (tag).
Dải tần số sử dụng trong công nghệ RFID:
Mỗi một giải tần số và công nghệ áp dụng trong RFID có mức độ bảo mật thông tin và khoảng cách làm việc khác nhau phù hợp cho các ứng dụng RFID khác nhau trong thực tế:
  - Bảo mật, an ninh:
    Điều khiển truy nhập: khóa và các thiết bị cố định.
    Quy trình quản lí: Thư viện, trường học,…
    Chống trộm: trong việc kinh doanh buôn bán.
    RFID trong việc xử phạt.
  - Giám sát:
    Dây truyền cung cấp: điều khiến kiểm soát trong các nhà kho.
    Người hoặc súc vật: trẻ em, bệnh nhân, vận động viên, gia súc.
    Tài sản: hành lí trên máy bay, hàng hóa, thiết bị, công cụ lao động Hệ thống thanh toán điện tử:
    Lưu thông: hệ thống thu phí tự động.
    Vé vào cổng, thẻ trả trước.
    Thẻ tín dụng.